MITÄ VOIT ODOTTAA OHJAUKSELTANI?

Joogaa ja somatiikkaa yhdistävillä tunneillani tarjoan sinulle turvallisen tilan, ajan ja mahdollisuuden kokemuksellisille havainnoille ja oivalluksille. Ohjaan sisäisestä kehollisesta läsnäolevuuden kokemuksesta käsin. Siksi ohjatessa teen usein liikkeet kanssanne. Tarkoituksena on keskustella teidän osallistujien kanssa kehon kielellä sekä löytää tälle keholliselle kielelle sanoitusta.

Miten (jooga)harjoitus liittyy muuhun arkeen? Tämä kysymys nousee usein esille. Koen, että harjoittelun ytimessä on pyrkimys pysyä läsnä keskukselleen ja rehellisenä omalle totuudelleen samalla kun mukautuu muutokseen ja avautuu elämän virran tuomille uusille mahdollisuuksille. Prosessissa turvallisuus sekä omiin kehon rajoihin tutustuminen on oleellista. Kehon rajojen ylitykset liikkeessä ilmenevät esimerkiksi kehon jännittymisenä vaikkapa nivelten alueella tai hengityksen salpautumisena. Tällöin on syytä palata taaksepäin, tehdä pienemmin, lempeämmin ja vähemmän. Kehon rajoja on helpompi aistia harjoitukseen varattuna aikana. Sieltä uudenlainen, kehomielelle lempeämpi tapa liikkua tihkuu vähitellen arkeen.

Haluan tarjota välineitä herkistyä ja luoda (syvempi) yhteys luontoomme, omaan ytimeemme juuri sellaisena kuin se on. Kun luomme kehollisen yhteyden, ensin vaikka haparoivankin, meillä on mahdollisuus arjen myllerrysten keskellä pysyä omassa keskuksessamme tai palata toimimaan omasta keskuksesta käsin. Toivon, että ohjaushetkissäni voit kokea oman ainutlaatuisuutesi, sillä uskon, että aito arvostus ja myötätunto itseä kohtaan luo myös aidon arvostavan ja myötätuntoisen suhteen ympäröivään maailmaan, toisiin ihmisiin, muiden lajien olentoihin sekä luontoon ympärillämme. Tällöin pystymme lempeydellä käsittelemään myös elämän tummempia sävyjä.

 

Millaisia tuntini ovat?

 

Ohjaan teemoittain, joten harjoitukset vaihtelevat tunnista toiseen. Luon jokaiseen tuntiini kaaren sekä rakennan tunnin aina kokonaisuudeksi niin, että sekä liikkeet että niihin kutoutuvat hengitysharjoitukset tukevat toisiaan. Tunnit elävöittävät, rentouttavat, avaavat, vahvistavat ja haastavat lempeästi meitä. Harjoitusten myötä kehotietoisuutesi kasvaa ja pääset purkamaan (kroonista) stressiä kehostasi, tulet tietoiseksi totutuista ja sinua palvelemattomista tavoista liikkua ja luot uusia, sinulle paremmin toimivia liikemalleja. Kehomielesi alkaa toimia orgaanisemmin kokonaisuutena esimerkiksi sisäisen tuen kannattelun myötä.

Kuuntelen ryhmän toiveita ja aistin intuitiivisesti, mihin suuntaan vien tuntia, joten toisinaan suunnitelma vaihtuu ja se onkin läsnäolevuudelle olennaista.

 

"Cristan opetustyyli on ihanan lempeä ja samalla oivaltavan tarkka. Meditaatio- ja hengitysharjoitusten vaikutukset ulottuvat myös arkeen. Harjoitukset ovat auttaneet minua näkemään aikaisemmin haastavilta tuntuneet vuorovaikutustilanteet myönteisessä valossa."
- Tiina

”Cristan joogatunneilla on ihanaa huumorintaju, hauskat jutut ja rento tunnelma. On hauskaa jakaa kehossa ja mielessä tapahtuvia havaintoja ääneen.”
- Merituuli

 
"Cristalla on välitön ja lämmin tapa olla läsnä tunneilla. Kaikki tuntuvat tervetulleilta, tasosta tai kokemuksesta riippumatta. Crista haluaa opettaa joogaamaan turvallisesti, mutta sopivasti itseään haastaen. Tärkeintä minulle on ollut saada neuvoja, joiden avulla saan liikkeen tehtyä niin, että en rasita kroppaani väärin ja löydän tukea, tasapainoa ja linjausta jostain mitä en ole sitä aiemmin osannut etsiä, esimerkiksi pikkuvarpaista. Kiitos."
- Hanna

Ohjauksen pohjana somaattisuus ja vijnanajooga

Ohjaamani jooga pohjautuu lähinnä tärkeimmän joogaopettajani, Orit Sen-Guptan, somaattisesti orientoituneeseen vijnanajoogametodiin. Ks. vijnanajoogasta ja hänestä tarkemmin TÄÄLTÄ. Vijnanajoogalle tunnusmerkillistä on joogan kokonaisvaltaisuus: meditaatio, pranayama (hengitysharjoitukset), asana- eli liiketyöskentely sekä joogafilosofia muodostavat toisistaan erottamattoman verkoston. Joogan liikeharjoituksessa käytän sisäisiä vayuja eli kehon keskilinjalle kohdennettavia hengityksiä, joiden kautta keho eheytyy neutraaliin linjaukseensa sisäisesti. Puhumme pranisesta linjauksesta (pranic alignment).

Oman luonnollisen hengityksen lempeä aistiminen ja tutkailu on keskeinen osa ohjaustani. Lisäksi harjoituksessa korostuvat painovoimalle antauminen sekä painovoiman vastavoiman aistiminen sisäisenä tukena kehossa eli  liikkeen kahdensuuntaisuus, oman kehon rajoihin tutustuminen, turvan kokemus sekä totutuista ja haitallisista liikestrategioista tietoiseksi tuleminen sekä uusien, sinua paremmin palvelevien liikkellisten toimintatapojen luominen.

Ohjaan toisinaan myös demostroiden eli näyttäen liikkeet ensin. Olen itse oppinut valtavasti seuraamalla ohjaajiani ja pyrkien jäljittelemään heitä. Hiukan samaan tapaan kuin lapsi imitoi vanhempiaan oppiessaan liikekieltä. Tällöin ei kuitenkaan jäljitellä liikkeen ulkoista muotoa vaan vähitellen silmä harjaantuu tutkimaan liikkeen sisäistä muotoa mm. edellä mainittua pranista linjausta sekä liikkeen ”makua” (taste), jonka voi sitten itse aistia omassa kehossaan. Siinä mielessä pidän tärkeänä ohjata sekä sanoittaen että liikkeen kautta. Sama joogaliike, asana, näyttää ulospäin erilaiselta eri ihmisten tekemänä, sillä meillä on uniikit kehot. Kuitenkin voimme havaita ja ohjata liikkeen sisäistä linjausta kohti eheyttä. Siksi koen, että on tärkeää sekä ohjata että antaa aikaa ja tilaa, vapautta jokaiselle ilmaista omaa uniikkia liikekieltään.

Painovoimalle antautuminen

Jooga-asanoista puhuttaessa mieleen saattavat tulla hyvinkin näyttävät liikkeet, joissa ihminen on mutkalla ja solmussa ja vielä ylösalaisin. Eikä siinä mitään, joillekin nämä liikkeet voivat olla merkityksellisiä. Itse olen kuitenkin kokenut hyvin pienieleiset harjoitukset, vaikkapa niin kutsutun mittarimatoharjoituksen, jossa tutkimme kehon koontia ja avautumista lempeiden hengityksen avulla, kaikkein mielenkiintoisimmiksi. Niissä ei ulkoisesti katsoen tapahdu juuri mitään, mutta sisäisesti aistien ne ovat hyvin merkityksellisiä. Niissä piilee suurin potentiaali mm. (kroonisen) stressin purkautumiseen kehosta ja kehon eri osien integroitumiseen kannattelevaksi kokonaisuudeksi.

Yksi hienovaraisen aistimisen prinsiippi on kehon painon aistiminen kohden maata  ja tämän painon siirtely niin, että aistimme esimerkiksi selinmakuulla kehon ja alustan painopisteen siirtymää sellaisella intohimolla että liikkeen määränpää menettää merkityksensä. Sen sijaan matka, jokaikinen millimetri tällä matkalla muuttuu äärimmäisen kiinnostavaksi. Kehon kuuntelun herkistyessä ja turvallisessa ohjauksessa oman kehon viisaus pääsee esille, jolloin emme niin helposti ylitä kehomme rajoja ja loukkaa itseämme.

Vijnanajoogan lisäksi tuon harjoituksiin vaihtelevasti mausteista muista somaattisista menetelmistä kuten Body Mind Centering -menetelmästä sekä kehityksellisestä liikkeestä (Bartenieff Fundamentals) sekä intuitiivisesta liikkeestä. Syksyllä 2020 aloitin kolmivuotisen Somaattisen liiketerapian koulutuksen Satu Palokankaan ohjauksessa. Tuon ohjauksiini jatkuvasti mausteista opintieltäni.

Meidän kaikkien keholla on sisäinen tieto siitä, miten liikkua turvallisesti ja parantaa itsensä. Kasvatus, koulutus ja kulttuurin luomat paineet liikkua jollain tietyllä tavalla, esimerkiksi suorittaen, puskien ja kilpaillen itsensä kanssa on voinut peittää kehon intuitiivisen äänen. Intohimonani on ehdottaa sinulle reittejä tai askelmerkkejä takaisin oman sielun liikkeesi äärelle.