Toiminnastani

Kuka olen?

Olen joogaopettaja, joogaohjaajakouluttaja, somaattisen liikkeen kouluttaja ja terapeutti, kaunokirjallisuuden lukija, sanoista innostuja, kirjoittaja, kulttuuristen kohtaamisten pohdiskelija (olen aikoinani valmistunut kulttuuriantropologiksi), koko keholla ympäristöä kuunteleva metsissä samoilija ja ihminen kaikissa sen erilaisissa sävyissään.

Minua kiehtoo kaikki se hiljainen tieto, joka kulkee niin sekä meidän ihmisten kuin myös muiden maailmassa elävien olentojen välillä, lajienvälisyys. Toiminnassani minua vie eteenpäin ajatus ihmisyyden moninaisuudesta ja siitä, miten voimme arvostaa jokaisen henkilökohtaista kokemusta. Mitä voimme luoda yhdessä, kun hyväksymme toistemme erilaisuuden ja näemme sen voimavarana uhkan sijaan. Miten olla ihminen ihmiselle toivoa ja rauhaa luoden?

Panostan turvallisemman tilan luomiseen ja samalla olen tietoinen rohkeuden tilan synnyttämisestä, mahdollisuuksien vyöhykkeestä. Minulle on tärkeää toimia avoimesti keskustellen ja toinen toisiamme kuunnellen.

Lataudun metsässä puita kuunnellen, ystävien ja perheen parissa sekä hyvän romaanin äärellä.

Koulutus

HOLISTISEN JA KEHOLLISEN KOULUTUKSENI INSPIROIVIA OHJAAJIA

SATU PALOKANGAS (Somatic Movement Therapist and Educator)
• Somaattisen liiketerapian koulutus 2020-2024

KRYSTYNA KOWALSKI (Trauma Sensitive Yoga DK)
• 2018 Traumasensitiivisen joogan johdanto (TCTSY), traumainformoitu jooga

FLORENCE DEDAME (Senior Vijnana Yoga Teacher)
• useita retriittejä vuodesta 2016 eteenpäin

ORIT SEN-GUPTA
• 2013-2016 kansainvälinen vijnanajoogaopettajakoulutus, sertifioitu vijnanajoogaopettaja

PHILIPH LOMBARD
• 2008-2011 Ayurvedisen konsultin assistentti ayurvedisissa työpajoissa, Bar Giora, Israel

DINA BOGER
• 2009-2011 Iyengarjoogaopettajan henkilökohtaisessa ohjauksessa, Bar Giora, Israel

MIRA ARTZI- PADAN
• 2010-2011 Feminiinisen joogan kurssi, Israel

• 1994–2003 FM kulttuuriantropologia, Helsingin yliopisto

Panostan ohjauksissani turvallisemman tilan luomiseen. Mahdollisimman tai tarpeeksi turvallinen kokemus kehossa mahdollistaa osallistua harjoitteisiin kuunnellen oman kehon tarpeita, tuntemuksia ja tunteita, jolloin oma kokemuksellisuus ehdottaa vaihtoehtoisia reittejä liikkeelle sekä mahdollistaa paluuta voimavarojen äärelle, tarvittaessa lepoon ja muutokseen.

Turvallisen tilan periaatteet

  1. Lähtökohtana on jokaisen ihmisen ainutlaatuisuuden kunnioitus ja lupa olla oma itsensä.
  2. Annamme tilaa ja huolehdimme, että jokainen tulee keskustelussa kuulluksi ja otetuksi huomioon.
  3. Emme oleta kenenkään sukupuolta, taustaa, seksuaalisuutta, identiteettiä, toimintakykyä tai varallisuutta.
  4. Emme kuvaa ilman lupaa.
  5. Kysymme lupaa kehon koskettamiseen. Kosketus on aina kytköksissä tunnilla tehtävään harjoitukseen sekä siihen, että se on jokaiselle osallistujalle anatomisesti tarkoituksenmukainen sekä mahdollisimman turvallinen. Sinulla on aina lupa kieltäytyä kosketuksesta sekä ennen että itse kosketuksen aikana. Saat muuttaa mieltäsi.
  6. En hyväksy minkäänlaista häiritsevää käytöstä. Jos kohtaat tunneilla tai tapahtumissani syrjintää, uhkaa, ahdistelua tai muita ongelmallisia tilanteita, ota yhteyttä minuun.
  7. Pyrin jatkuvasti tarkastelemaan toimintaani.
  8. Otan vastaan kritiikkiä ja korjaan tarvittaessa toimintaani.
  9. Mikäli jokin asia pohdituttaa tai haluat kysyä jotain turvallisemmasta tilasta, ota yhteyttä minuun!