Somaattinen liiketerapia

Somaattisessa liiketerapiassa vahvistetaan jokaisen ainutkertaista kehoyhteyttä ja -tietoisuutta. Koko eletty elämä ja sen aikana syntyneet kokemukset saavat olla harjoituksissa läsnä niin kuin ne aina myös ovat meidän jokaiseen soluun tallentuneena. Tälle meidän rehelliselle kokonaisvaltaiselle kehokokemukselle ja aidoille ruumiin tuntemuksille ja tunteille ei kuitenkaan löydy aina tilaa näyttäytyä. Syitä on monia, useat niistä sen kulttuurin luomia, jonka keskellä kasvamme ja elämme. Somaattisen liikkeen hetket tarjoavat mahdollisuuden tutkia myös näitä ruumiin tuntemuksia, joita meidän on mahdollisesti täytynyt piilottaa.

 

Mihin menetelmiin somaattinen liiketerapia perustuu?

Somaattisen liiketerapian harjoitteet pohjautuvat Body Mind Centering® -menetelmään (joka sisältää kokemuksellisen anatomian sekä kehitykselliset liikemallit), Laban/Bartenieff Fundamentals liikeanalyysiin sekä autenttisen liikkeen menetelmään. Body Mind Centering®–menetelmässä ja Laban/Bartenieff Fundamentals liikeanalyysissä keskiössä on ruumiin sisäisten yhteyksien ja kehon toiminnallisuuden vahvistaminen. Autenttisen liikkeen menetelmä mahdollistaa nähdyksi ja todistetuksi tulemista, jolla on somaattisessa liiketerapiassa oleellinen asiakkaan toimijuutta tukeva rooli.

Ohjaukseni perustuu sekä esirangallisiin että rangallisiin kehityksellisiin liikemalleihin, jotka elävät kaikkien meidän ruumiissamme evolutiotiivisina sekä sikiön ja lapsen kehityksellisinä potentiaaleina. Liikkeen kehityksessä jokin liikemalli on saattanut jäädä syystä tai toisesta vaillinaisesti kehoon integroitumatta, mikä on aivan tavanomaista. Somaattisilla harjoitteilla voidaan vahvistaa relationaalista sykliä – antautuminen, työntö, kurotus, veto, tarttuminen ja irtipäästäminen. Syklin vahvistuminen puolestaan vaikuttaa moniin tärkeisiin kehomielen toimintoihin kuten muun muassa voimavarojen mielekkääseen käyttöön, rajoihin, liikkeen tarkoituksenmukaisuuteen ja vaivattomuuteen.

Oleellista somaattisen liiketerapian tapaamisissa on tarjota tila, aikaa ja tuki oman ruumiisi viisaan tiedon äärellä oleiluun, omien kehollisten tapahtumasarjojen myötätuntoiseen kuunteluun, suhteisuuksien tutkailuun sekä suhteessa omaan ruumiiseesi että ympäröivään tilaan ja toisiin ruumiisiin.

Kenelle somaattinen liiketerapiaprosessi sopii?

Tapaamisten ja terapiaprosessin kautta voit syventää kehoyhteyttäsi, mikä mahdollistaa muun muassa tunteiden tunnistamista, esimerkiksi tarvetta lepoon sekä löytää reittejä palautumiseen. Terapiaprosessista voit saada tukea kehollisten haasteiden kanssa. Se mahdollistaa tuettua ja turvallista kehollista tutkailua kipujen, väsymyksen ja ylikuormituksen äärellä ja ehdottaa vaihtoehtoisia toimintastrategioita näiden prosessien kehollisissa juurisyissä. Terapiajakso mahdollistaa intentioiden kirkastumista, suunnan fokusointia sekä toimijuuden vahvistumista.

Jos koet olevasi elämässäsi risteyskohdassa, jumittavassa tilanteessa tai kaipaat tukea esimerkiksi haastavien vuorovaikutustilanteiden ratkaisemiseen, somaattinen liiketerapiatyöskentely voi toimia oleellisena tukena vaihtoehtojen esiin piirtymiseen sekä valintojen selkeyttämiseen.

Jos sinulla on haastava suhde omaan kehoosi, somaattinen liiketerapiaprosessi ehdottaa turvallista ja tuettua kehollista tutkimusmatkaa sekä toimintatapoja, joiden kautta mahdollistuu uudenlainen suhde kehoon. Mahdollisimman turvallinen ja eettinen terapiaprosessi tukee kehoa muutoksissa, elämän eri siirtymävaiheissa kuten aikuistumisen matkassa, raskauden ja synnytyksen äärellä sekä vaihdevuosien läpi kulkemisessa.

Otan vastaan harjoitteluasiakkaita!

Yksilöharjoitusprosessi sisältää vähintään 6 tapaamiskertaa, johon osallistujan tulee sitoutua.
Yksilöprosessi 6 x 60€= 360€ (sis alv 24%)

Yhden tapaamisen hinnat:

60 min. 70€ norm. 90€
75 min 90€ norm. 110€

Otan asiakkaita vastaan Virgiinia Helsingin tiloissa Karjalankatu 2:ssa.

Ota yhteyttä: crista.soskolne@gmail.com

Somaattisen liiketerapian pienryhmät

Pienryhmässä voit harjoitella edellä kuvattuja teemoja turvallisen pienen ryhmän (max 8 henkeä) kanssa ohjaajan turvallisessa kannattelussa.

Pieni ryhmä mahdollistaa luottamuksen syntyä ryhmäläisten kesken. Tunneillani ja Virgiinia Helsingissä vallitsevat turvallisemman tilan periaatteet. Tutustu niihin tarkemmin nettisivuillamme.

Somaattisen liikkeen menetelmä pohjaa Body Mind Centering®, – menetelmään (kokemukselliseen anatomiaan ja kehityksellisiin liikemalleihin), Laban/Bartenieff liikeanalyysiin ja autenttisen liikkeen menetelmään sekä ruumiin sisäsyntyiseen kykyyn oppia ja muuttua koko elämämme ajan.

Mikä?

• Somaattisen liiketerapian pienryhmä
• Max 8 henkilöä
• Pieni ryhmä mahdollistaa luottamuksen syntyä ohjaajan ja ryhmäläisten kesken.

Missä?

Virgiinia Helsinki, Alppitalo, alapiha Karjalankatu 2, Helsinki

Miten sinne pääsee?

Julkisilla: Hyvät yhteydet ratikalla ja busseilla.
Autolla: Pihalla heti oikealla on peräkkäin 3 P-kiekollista autopaikkaa
Jos tulet junalla Helsingin ulkopuolelta: Pasilan asema on lyhyen kävelymatkan päässä Virgiinia Helsingistä.

Milloin?

Perjantaisin klo 10–11.30 ajalla 23.8.–27.9.2024 (6 krt)

Käyn jokaisen osallistujan kanssa 30 min alkukeskustelun netin välityksellä. Varaa aika ilmaiseen alkukeskusteluun ennen pienryhmän aloittamista: crista.soskolne@gmail.com.

Käyn alkukeskustelut elokuussa 9.—16.8. välisenä aikana.

Asiakkaiden kertomaa

Crista on opettajana rauhallinen, tutkiskeleva ja läsnäoleva. Cristan katseessa on lempeyttä ja kosketuksessa lämpöä. Olemuksellaan Crista luo turvallisen tilan itsetutkiskeluun, mihin hän oppilaitaan kannustaa. Cristan opetusfilosofiana on ajatus, että meissä jokaisessa on jo kaikki tarvittava tieto itsessämme. Se tulee vain houkutella esiin.

Olen myös saanut työskennellä Cristan kanssa kahden kesken, käydessäni somaattista terapiaa hänen ohjauksessaan. En olisi osannut toivoa parempaa henkilöä kanssani tälle matkalle. Hänen lempeys ja lämmin läsnäolo toimivat tässä täydellisesti.

Somaattisen liiketerapian tapaamiset olivat kuin keidas kaiken kiireen keskellä, mahdollisuus pysähtyä tutkimaan kehon hienovaraisia viestejä. Minulle ”kurkottaa juurista käsin” oivallus kehollisena kokemuksena avasi syvemmän ymmärryksen siihen, miten tärkeää minun on pysähtyä, juurtua ja vasta sieltä kurkottaa kohti.

Toinen voimakas kehollisen työskentelyn kautta tullut oivallus oli irtipäästämisen tutkiminen. Olin ajatellut sen olevan tietyissä asioissa itselleni melko helppoa. Kehollisen kokemuksen kautta oivalsin, että niin ei olekaan vaan tietyt elämässäni toistuvat kaavat pihjautuvatkin irtipäästämisen vaikeuteen. Nämä oivallukset syvensivät itseymmärrystä ja itsemyötätuntoakin.

Cristan sensitiivinen, kannatteleva ja rajoja kunnioittava ohjaus mahdollisti näiden kokemusten tutkimisen ja reflektoimisen.

Pääsin Cristan matkaan sopivasti oman psykoterapiaprosessini ohessa. Koen tunnetilojani hyvin kehollisesti ja esimerkiksi ahdistus ilmeni kehollisena kipuna ja pahana olona. Cristan ohjauksessa aloin ymmärtää tämän fyysisen ja henkisen ahdistuksen välisen yhteyden ja opin konkreettisia keinoja ahdistavan olon käsittelyyn.

Työskentely johti minua pohtimaan syvemmin kehomielen yhteyttä ja sain tärkeitä työkaluja oman terapiaprosessini tueksi.

Uskon, että Cristan turvallisessa ja lempeässä ohjauksessa jokaisella on mahdollisuus ymmärtää itseään syvemmin terapiaprosessia ennen, sen aikana, jälkeen tai ihan vain omana prosessinaan.

– Kati, Somaattisen liiketerapian asiakas