V Ä K I - kollektiivin visio

”Vanhan kansan silmissä naiset olivat myyttisiä olentoja, joilla oli suora väylä tuon puoleiseen. Perimätieto kertoo, että suomalainen kansa kunnioitti naisiaan.”

Sana väki viittaa voimaan, jota nainen kantaa sukuelimissään. Naisen väen voima liittyy hänen kykyynsä luoda ja synnyttää uutta elämää. Naisen elin on nähty väylänä tämän- ja tuonpuoleisen välillä.

VÄKI -kollektiivin toiminnassa haluamme nostaa esille tätä juurissamme vahvana elävän naiseuden voiman. Kollektiivia koordinoivat Johanna Linner Matikka ja Crista Soskolne, jotka kokoavat yhteen näkemyksellisiä toimijoita; hyvinvoinnin osaajia, yhteiskunnallisia keskustelijoita ja taiteen tekijöitä, joille yhteistä on tahtotila edistää yhteyttä ihmisten välillä, vahvistaa tasa-arvoa ja tarjota tukea elämän haasteissa. Järjestämme luentoja, workshopeja, retriittejä sekä ryhmiä, myös maksuttomia tilaisuuksia.

Esikuvanamme ovat sosiaalista oikeudenmukaisuutta edistävät joogayhteisöt ympäri maailmaa sekä yhdysvaltalainen Jane Addamsin ja Ellen Gates vuonna 1889 perustama Hull House. Hull Housen toiminnassa korostui henkisten arvojen ja kulttuurin merkitys sekä rohkea näkemyksellisyys.

VÄKI -kollektiivi tukeutuu toiminnassaan ekososiaaliseen viitekehykseen, feminismiin ja holistiseen ihmiskuvaan. Ihminen nähdään riippuvaisena muista ihmisistä ja ympäristöstään. Luonnon kunnioitus on meille myös väen kunnioitusta. Näemme spirituaalisuuden voimavarana, ja pyrimme tukemaan pyhyyden kokemuksen arkista ulottuvuutta luonnon ja ihmisten välillä. Pohjoisen karu ja puhdas luonto, kansanperinteet, mytologia, tieto ja osaaminen, korkea koulutus, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo ovat viisautta, johon VÄKI -kollektiivi nojautuu toiminnassaan.

VÄKI -kollektiivin neljä luovuttamatonta periaatetta:
*Tarjota kokonaisvaltaista tietoa, kohtaamista ja ihmisyyttä
*Edistää sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon vahvistumista yhteiskunnassa
*Luoda silta tieteen ja henkisyyden välille
*Sitoutua elinikäiseen oppimiseen ja ekososiaalisen sivistyksen kasvattamiseen