V Ä K I - kollektiivin visio

”Vanhan kansan silmissä naiset olivat myyttisiä olentoja, joilla oli suora väylä tuon puoleiseen. Perimätieto kertoo, että suomalainen kansa kunnioitti naisiaan.”

Sanalla väki on ollut muinaissuomalaisille erityinen merkitys. Naisen väki sijaitsee hänen sukuelimessään ja liittyy hänen kykyynsä luoda ja synnyttää uutta elämää. Naisen elin nähtiin väylänä tai rajana tämän- ja tuonpuoleisen välillä.

VÄKI -kollektiivin toiminnassa haluamme nostaa esille tätä juurissamme vahvana elävän naiseuden voiman. Kollektiivia koordinoivat Johanna Linner Matikka ja Crista Soskolne, jotka kokoavat yhteen hyvinvointia edistäviä toimijoita, yhteiskunnallisia keskustelijoita ja taiteen tekijöitä, joille yhteistä on tahtotila edistää ihmisten välistä tasa-arvoa, vähentää eriarvoisuutta, tarjota tukea mielenterveyden pulmiin ja elämänkriiseistä toipumiseksi. Yhdessä tarjoamme luentoja, workshopeja, kursseja sekä vertaisryhmiä, myös maksuttomia tilaisuuksia, jotta mahdollisimman erilaisista elämäntilanteista tulevilla ihmisillä olisi mahdollisuus saada itselleen tukea.

Esikuvanamme toimii yhdysvaltalainen Jane Addamsin ja Ellen Gates vuonna 1889 perustama Hull House. Hull House ideologiaan kuuluu tasa-arvoinen auttaminen ja avun vieminen lähelle ihmistä. Hull Housen toiminnassa korostui henkisten arvojen ja kulttuurin merkitys sekä rohkea näkemyksillisyys.

VÄKI -kollektiivi tukeutuu toiminnassaan ekososiaaliseen viitekehykseen sekä feminismiin, holistiseen ihmiskuvaan sekä systeemiseen ajatteluun. Ihminen nähdään riippuvuvaisena muista ihmisistä, ympäristöstään ja luonnosta. Näemme spirituaalisuuden voimavarana, ja pyrimme tukemaan pyhyyden kokemuksen arkista ulottuvuutta luonnon ja ihmisten välillä. Pohjoinen puhdas luonto, kansanperinteet, mytologia, tieto ja osaaminen, korkea koulutus, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ovat pohjoisen viisauden perustuksia, joiden edistäminen ja vahvistaminen on VÄKI -kollektiivin työn keskiössä.

VÄKI -kollektiivin neljä luovuttamatonta periaatetta:

*Tarjota kokonaisvaltaista tietoa, kohtaamista ja ihmisyyttä
*Edistää sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvo vahvistumista yhteiskunnassa
*Luoda silta tieteen ja henkisyyden välille
*Sitoutua elinikäiseen oppimiseen ja ekososiaalisen sivistyksen kasvattamiseen