Peruutusehdot ja vakuutukset

Viikkotunnit/Kausijooga

Ilmoittautuminen kevät/syyskauden viikkotunneille tapahtuu varaamalla paikka suoraan Holvin kautta. Ilmoittautuminen on sitova.

Kauden joogakurssi maksetaan joko kokonaan ilmoittautumisen yhteydessä tai kurssista suoritetaan varausmaksu. Mikäli haluat perua osallistumisen, kurssimaksu palautetaan vähentäen 20 euron toimistokulut, mikäli peruutus tapahtuu vähintään 14 vuorokautta ennen kurssin alkua. Tämän jälkeen peruutukset vain lääkärintodistuksella.

Poissaoloja kauden viikkotunneilla voit korvata osallistumalla onlinejoogatunneilleni.

 

Syventävät tapahtumat (Täysikuuretket, ym)

Ilmoittautuminen Syventäviin tapahtumiin tapahtuu varaamalla paikka suoraan Holvin kautta. Varaukset ovat sitovia.

Paikka Syventävässä tapahtumassa maksetaan kokonaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Syventävien tapahtumien maksu palautetaan vain sairaustapauksissa lääkärintodistuksella. Halutessasi voit myös antaa paikkasi toiselle henkilölle korvaamaan osallistumistasi, jollet pääse itse paikalle. Ilmoitathan tällöin minulle henkilönvaihdoksesta sähköpostilla: crista.soskolne@gmail.com.

 

Retriittien sopimusehdot

Matkanjärjestäjä: Tmi Crista Soskolne
Kiitos ilmoittautumisesta retriitille! Osallistumismaksu​, joka kattaa ohjauksen, majoituksen ja ohjelmassa mainitut ateriat (sekä esimerkiksi saunavuoron/t) veloitetaan paikan päällä​.
Hintaan sisältyvä ohjelma esitellään sinulle sähköpostitse tulleessa kutsukirjeessä.

Pyydän sinua huomioimaan, että ​ilmoittautuminen on sitova​, vaikka et maksa osallistumisesta etukäteen.

Peruutusmaksut

Peruutuksen katsotaan tulleen voimaan silloin, kun peruutusilmoitus saapuu sähköpostitse matkan järjestäjälle osoitteeseen: crista.soskolne@gmail.com.

Jos peruutat osallistumisesi myöhemmin kuin 30 vrk ennen retriittiä, tulee maksettavaksesi koko retriitin hinta, jollemme löydä tilallesi toista osallistujaa. Tämä siksi, että niin lähellä retriittiä meidän on haastavaa löytää tilallesi enää toista henkilöä. Voit toki itse etsiä tilallesi uuden osallistujan.

Jos osallistumista ei peruuteta eikä osallistuja saavu paikalle, peritään ilmoittautuneelta koko osallistumismaksu​.

Pidäthän huolta vakuutuksistasi ja peruutusturvastasi! Jos sairastut ennen retriittiä, muista hakea lääkärintodistus. Lääkärintodistuksella voit hakea vakuutuksesi kautta korvausta retriitin peruuntumisesta kohdallasi.

Paikan luovuttaminen toiselle henkilölle

Sinulla on oikeus koska tahansa ennen retriittiä luovuttaa paikkasi toiselle henkilölle. Ilmoitathan henkilön vaihdoksesta viipymättä. Tällaisessa tapauksessa peruutusmaksua ei peritä.
Autan myös mahdollisuuksien mukaan löytämään tilallesi toisen osallistujan. Vastuu osallistumismaksusta kuuluu kuitenkin sinulle, kunnes olemme sopineet paikan luovuttamisesta.

Retriitin peruuntuminen

Retriitin toteutuminen riippuu osallistujamäärästä. Vähimmäisosallistujamäärä on ilmoitettu Facebook-tapahtumassa. Retriitti peruuntuu, jos vähimmäisosallistujamäärä ei täyty. Siinä tapauksessa ilmoitan peruuttamisesta ​viimeistään 14 päivää ennen retriitin alkamista.
Jos estyn järjestämästä retriittiä oman sairastumisen tai tapaturman, lähiomaiseni vakavan sairauden, tapaturman tai kuoleman tai muun odottamattoman syyn (nk. force majeure -tilanteet) takia, ilmoitan peruuttamisesta ​välittömästi esteen ilmaannuttua​.

Tapauksissa, joissa joudun itse peruuttamaan retriitin, mitään maksuja ei luonnollisesti peritä.

Matkavakuutus

Matkanjärjestäjä ei ole vastuussa matkustajan matkalla tarvitsemista vapaaehtoisista vakuutuksista, vaan matkustaja vastaa itse vakuutusturvastaan ja sen kattavuudesta esim. peruutusturvan osalta.

Tietoa matkustajan oikeuksista

Sinulle tarjottu matkapalvelujen yhdistelmä on direktiivissä (EU) 2015/2302 tarkoitettu matkapaketti. Näin ollen sinuun sovelletaan kaikkia matkapaketteja koskevia EU-oikeuksia. Tmi Crista Soskolne on täysin vastuussa koko matkapaketin asianmukaisesta toteuttamisesta.
Koska koko matkapaketin hinta maksetaan vasta matkan päätyttyä, ei Tmi Crista Soskolnella ole tarvetta hankkia lainsäädännössä edellytettyä maksukyvyttömyyssuojaa.

Lisätietoja direktiivin (EU) 2015/2302 mukaisista tärkeimmistä oikeuksista:
https://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Ostaminen-myyminen-ja-sopimukset/sopimukset/vakiosopimusehdot/yleiset-matkapakettiehdot/

Sopimusehtojen hyväksyminen

Tmi Crista Soskolne toimittaa nämä ehdot sinulle sähköpostitse vastaanotettuaan ilmoittautumisesi retriittiin. Molempia osapuolia velvoittava sopimus retriittiin osallistumisesta syntyy, kun ilmoitat hyväksyväsi nämä sopimusehdot vastaamalla saamaasi sähköpostiin.

 

Vakuutukset

Sekä joogatunneille kuin syventäviin työpajoihin tai retriitteihin osallistuvien on huomioitava, että hän osallistuu tapahtumaan omalla vastuullaan ja on velvollinen huolehtimaan omasta vapaa-ajan- sekä vastuuvakuutuksistaan.

Tunneilla ja tapahtumissa turvallisen tilan luomiseksi ja säilyttämiseksi on tärkeää noudattaa ohjaajan tai ohjaajien ohjeita sekä edetä omassa harjoituksessaan kehoa ja mieltä lempeästi kuunnellen.

Osallistuja huomioi, että hän vapauttaa tapahtuman tarjoajan vastuusta tapaturman sattuessa.

Huomioi, että vaikka ohjaamani jooga on traumainformoitua (TCTSY) en ole terveydenhuollon ammattilainen.