Peruutusehdot ja korvausjärjestelmä

Viikkotunnit/Kausijooga

Ilmoittautuminen kevät/syyskauden viikkotunneille tapahtuu varaamalla paikka suoraan Holvin kautta. Ilmoittautuminen on sitova.

Kauden joogakurssi maksetaan kokonaan ilmoittautumisen yhteydessä. Mikäli haluat perua osallistumisen, kurssimaksu palautetaan vähentäen 20 euron toimistokulut, mikäli peruutus tapahtuu vähintään 14 vuorokautta ennen kurssin alkua. Tämän jälkeen peruutukset vain lääkärintodistuksella.

Poissaoloja kauden viikkotunneilla voit korvata käymällä millä tahansa muulla kausijoogatunnillani, mikäli tilaa on. Varmistathan minulta etukäteen, että tunnilla on tilaa.

 

Syventävät sessiot

Ilmoittautuminen Syventäviin sessioihin tapahtuu varaamalla paikka suoraan Holvin kautta. Varaukset ovat sitovia.

Paikka Syventävässä sessiossa maksetaan kokonaan ilmoittautumisen yhteydessä. Maksu palautetaan vähentäen 20 euron toimistokulut, mikäli osallistuminen peruutetaan vähintään 14 vuorokautta ennen kurssin alkua. Tämän jälkeen peruutukset vain lääkärintodistuksella.

Halutessasi voit myös antaa paikkasi toiselle henkilölle korvaamaan osallistumistasi, jollet pääse paikalle.

 

Retriitit

Ilmoittautumiset joko sähköpostiin: crista.soskolne@gmail.com tai suoraan Holviin. Varaus on sitova.

Peruutus tulee aina tehdä viipymättä sähköpostiin: crista.soskolne@gmail.com. Peruutuksen katsotaan astuvan voimaan sähköpostin tullessa perille. Jos et pääse paikalle, voit aina antaa paikkasi toiselle henkilölle ja ilmoittaa siitä sähköpostilla minulle. Jos perut paikkasi 1 kk-15 vrk ennen retriittiä, maksat puolet osallistumismaksusta, sillä emme voi lyhyellä aikavarauksella varmistaa uuden osallistujan löytymistä vapautuvalle paikalle. 14-0 vrk ennen retriittiä peruutuksen tehdessäsi veloitamme koko kurssimaksun. Jos sairastut, korvaamme sinulle lääkärintodistuksella osallistumismaksun - 50€ toimistokuluja, sillä näissäkään tapauksissa emme voi varmistaa paikan täyttymistä uudella osallistujalla. Lääkärintodistus on toimitettava sähköpostilla peruutuksen yhteydessä. Jos et saavu paikalle, katsotaan tämä peruutukseksi ja olet velvollinen korvaamaan koko osallistumismaksusi.

 

Vakuutukset

Sekä joogatunneille kuin syventäviin työpajoihin tai retriitteihin osallistuvien on huomioitava, että hän osallistuu tapahtumaan omalla vastuullaan ja on velvollinen huolehtimaan omasta vapaa-ajan- sekä vastuuvakuutuksistaan.

Tunneilla ja tapahtumissa turvallisen tilan luomiseksi ja säilyttämiseksi on tärkeää noudattaa ohjaajan tai ohjaajien ohjeita sekä edetä omassa harjoituksessaan kehoa ja mieltä lempeästi kuunnellen.

Osallistuja huomioi, että hän vapauttaa tapahtuman tarjoajan vastuusta tapaturman sattuessa.

Jos osallistut transformatiiviseen retriittiin, huomioi, että retriittiin osallistuaksesi sinulla tulee olla riittävän tasapainoinen mieli. Huomioi, että vaikka ohjaamani jooga on traumainformoitua (TCTSY) en ole terveydenhuollon ammattilainen.