Hengitys

Omaan hengitykseen tutustuminen voi olla äärimmäisen kiehtova ja hoitava matka.

Aloitamme intentionaalisen hengitystyöskentelyn tutustumisella omaan hengitykseemme. Luon kiirettömän ja rauhallisen tilan niin, että voit pikkuhiljaa tulla tutuksi oman hengityksesi kanssa. Kehomieltämme hoitavat hengitysharjoitukset - pranayama- pohjaavat kykyyn pysähtyä ja herkistyä oman hengityksemme äärelle. Harjoittelun myötä kyky kuunnella kasvaa ja aloitamme lempeästi hengityksen erilaisten muotojen harjoittelun.

Hengityksellä on suora yhteys hermostoomme ja mieleemme. Hengitys on oleellinen osa olemustamme, kannamme tapaamme olla maailmassa hengityksessämme. Kun keskitymme hengitykseemme, apinamielemme hiljenee. Kun uloshengitys lempeästi pitenee, parasympaattinen hermostomme ja esimerkiksi kiertäjähermomme aktivoituu, jolloin siirrymme levon ja ruuansulatuksen tilaan. Ohjauksessani pidän huolen, että hengitysharjoittelu on turvallista. Esimerkiksi hengitysharjoitusten väliin varaamme aikaa hermostolle palautua.

 

” Before beginning to practice, we need to relax a little and to study the natural breath, to simply observe her, connect to her. Like a child looking at the skipping rope before he jumps in, in such a way we watch our breath and feel its mood and taste before we begin to intervene.”

Orit Sen Gupta

Ohjaamani jooga perustuu vijnanajoogaan ja käytän ulkoisia vayuja eli hengityksen kohdennuksia kehon keskilinjalle eheyttämään liikettä sisältä päin. Eli asanatyöskentelyssä hengitys on niin ikään oleellisessa osassa. Varaudu siihen, että kehon liikkeiden ja hengityksen kohdennusten integroituminen ottaa aikansa. Keho on kokonaisuus, jossa kaikki osaset vaikuttavat toisiinsa ja esimerkiksi pinnallisen hengityksen vaikutus liikeratoihin on oleellinen. Usein tämän ns. virheellisen hengityksen korjaantuminen vie aikansa.

Ohjaamani jooga muodostaa kokonaisuuden, jossa meditaatio, asana- eli liiketyöskentely sekä pranayama eli hengitysharjoitukset limittyvät toisiinsa. Tunneillani ohjaan hengitysharjoituksia liittyen tunnin teemaan. Välillä syvennymme työpajoissa ja kursseilla yksinomaan intentionaalisen hengitykseen.