Hengitys

Omaan hengitykseen tutustuminen voi olla äärimmäisen kiehtova ja hoitava matka.

Aloitamme intentionaalisen hengitystyöskentelyn tutustumisella omaan tämänhetkiseen luonnolliseen hengitykseemme. Luon kiirettömän ja rauhallisen tilan niin, että voit pikkuhiljaa tulla tutuksi oman hengityksesi kanssa. Kehomieltämme hoitavat hengitysharjoitukset - pranayama- pohjaavat kykyyn pysähtyä ja herkistyä oman hengityksemme äärelle. Lempeän ja turvallisen ohjauksen sekä harjoittelun myötä kyky pysähtyä ja kuunnella kasvaa ja aloitamme lempeästi hengityksen erilaisten muotojen harjoittelun.

Hengityksellä on suora yhteys niin hermostoomme kuin mieleemme. Hengitys on oleellinen osa olemustamme, kannamme tapaamme olla maailmassa hengityksessämme. Hengitykseen keskittyminen mahdollistaa mielemme hiljentymisen. Kun uloshengitys esimerkiksi erilaisten harjoitusten myötä lempeästi pitenee, parasympaattinen hermostomme ja esimerkiksi kiertäjähermomme aktivoituu, jolloin siirrymme levon ja ruuansulatuksen tilaan. Toisaalta hengitysharjoitusten kautta voi myös mm. aktivoida passivoitunutta ruuansulatusjärjestelmää ja tuoda kehoon ja mieleen virkeyttä ja lämpöä. Hengityksistä on todella moneksi!

Ohjauksessani pidän erityisesti huolen, että hengitysharjoittelu on turvallista. Esimerkiksi hengitysharjoitusten väliin varaamme aikaa hermostolle palautua.

 

” Before beginning to practice, we need to relax a little and to study the natural breath, to simply observe her, connect to her. Like a child looking at the skipping rope before he jumps in, in such a way we watch our breath and feel its mood and taste before we begin to intervene.”

Orit Sen Gupta

Ohjaamani jooga perustuu osaksi vijnanajoogaan ja käytän ulkoisia vayuja eli hengityksen kohdennuksia kehon keskilinjalle eheyttämään liikettä sisältä päin. Eli asanatyöskentelyssä hengitys on niin ikään oleellisessa osassa. Varaudu siihen, että kehon liikkeiden ja hengityksen kohdennusten integroituminen ottaa aikansa. Keho on kokonaisuus, jossa kaikki osaset vaikuttavat toisiinsa ja esimerkiksi pinnallisen hengityksen vaikutus liikeratoihin on oleellinen. Usein hengityksen rentoutuminen vie aikansa. Kun ”teemme joogaliikkeitä”, usein alamme alitajuisesti suorittaa niitä ja haasteemme onkin lakata yrittämästä ja antautua sen sijaan aistimaan painonsiirtoja, juurtumista maahan sekä liikkeen suuntia kehossa.

Ohjaamani jooga muodostaa kokonaisuuden, jossa meditaatio, asana- eli liiketyöskentely sekä pranayama eli hengitysharjoitukset limittyvät toisiinsa. Tunneillani ohjaan hengitysharjoituksia liittyen tunnin teemaan. Välillä syvennymme työpajoissa ja kursseilla yksinomaan intentionaalisen hengitykseen.