Minusta

Lapsena olin varsinainen lukutoukka. Tarinoiden lisäksi minulla oli toinen rakkaus, luonto. Koen syvästi luonnon kauneuden, erilaiset säätilat, tähtitaivaan sekä kuun kierron vaihtelut. Juttelen metsän väelle ja kuuntelen, kun Äiti Maa hengittää.

Muistan myös ihmetelleeni ihmiseloa aikojeni alusta lähtien. Minua kiehtoi se, miten erilaisia olemme ja miten meitä kuitenkin liikuttavat samanlaiset tunteet: ilo, suru, rakkaus, yhteenkuuluvuus, välinpitämättömyys, kiukku, viha ja pelko. Meidän kaikkien sisällä asuu lempeys. Toisinaan lempeys on piilossa.

Koulussa minua kiehtoi etenkin historia, historian tarinat, se, mitä meille kerrotaan menneistä, kuka kertoo ja miksi.

Jälkikäteen katsottuna oli selvää, että valitsin opintojeni kohteeksi kulttuuriantropologian, jonka koin jonkinlaiseksi kulttuurien väliseksi tulkinnaksi. Noina kymmenenä vuotena ylioistossa opin valtavasti eri kulttuureista. Päädyin silti samaan ajatukseen kuin lapsena: entä jos tulkinnat muista kulttuureista kertovat itse asiassa eniten meistä itsestämme? Luin myös teoreettista filosofiaa ja kykenin tuohon aikaan argumentoimaan yhtä jos toistakin. Tämä kuitenkin turhautti minua. Tunsin jääväni mieleni vangiksi. Oli aika tulla mielestä ulos ja löytää kehoni. Kokemukseni oli, että minulla on paljon informaatiota eri asioista, mutta en tunne omaa kehoani, tuntemuksiani, aistimuksiani. Se, joka oli kaikkein lähinnä minua, jonka sisällä asuin, jota olen, en kuitenkaan tuntenut.

Lähdin opiskelemaan keramiikkaa. Aloin harjoitella joogaa.

Astanga- ja iyengarjoogan kautta päädyin Jerusalemissa Orit Sen-Guptan vijnanajoogatunnille. Tunsin, että olin löytänyt jotain merkityksellistä. Tunnin jälkeen mieleni oli hiljainen sekä viileä ja kehoni värisi energiaa. Oli vuosi 2009. Myöhemmin opiskelin Oritin kansainvälisessä vijnanajoogaopettajakoulutuksessa kolmen vuoden ajan. Yksi suurimmista oivalluksista tutustuessani kansainväliseen vijnanajoogayhteisöön oli, miten jo vaihdevuodet ylittäneet naiset tekivät dynaamista harjoitusta ja miten pehmeästi ja lempeästi he kohtasivat harjoituksessa itsensä. Näin konkreettisesti, miten vijnanajoogan tarjoamat työkalut, lempeät hengityksen kohdennukset sekä painonsiirrot ilmenevät harjoituksessa. Mikä lempeys, mikä sulokkuus! Samaan aikaan opiskelin myös Mira Artzi-Padanin johdolla Feminiinistä joogaa. Opin myös ayurvedaa Philiph Lombardin kanssa, sillä toimin hänen avustajanaan kolmen vuoden ajan.

Joogaa ohjatessani pyrin herkistämään ihmisiä omien kehotuntemustensa äärelle. Tämän hetken työelämän tahti sekä esimerkiksi somemaailma luovat paljon haasteita ihmisille. Pyrin luomaan sessioihin lempeän, vastavuoroisen tunnelman sekä rauhallisen tilan kuunnella oman kehon viestejä. Pyrin pitämään harjoitukset mahdollisimman yksinkertaisina, jotta jokainen voisi halutessaan tuoda harjoituksia osaksi omaa arkea. Näen joogaharjoituksen yhtenä tehtävänä tässä ajassa eläville ihmiselle luoda tila, jossa mieli-keho-sielumme voi harjoitella uusia tapoja olla maailmassa: opimme pikkuhiljaa esimerkiksi hiljentämään alati papattavan apinamielemme; opimme, missä rajamme kulkevat ja meidän on helpompi sanoa Ei!, kun joku ylittää rajamme; koemme helpommin empatiaa ja kykenemme siirtymään mielen kuohahduksista helpommin takaisin tyveneen.

Vuosikymmenien aikana kytenyt rakkaus luontoon sekä naisten voimaantumiseen on löytänyt viime vuosina uusia väyliä. Kun parannamme yhteytemme Äiti Maahan ja löydämme monissa muinaisissa kulttuureissa eläneen arvostuksen feminiiniseen luomisvoimaan ja kun viemme tämän arvostuksen kaikkialle, myös talouden ja hallinnon aloille yhteiskunnassa, tapahtuu maailmassa voimallista vuosituhansien aikana patriarkaatin synnyttämien haavojen parantumista. Näistä yhteisistä visioista syntyi Johanna Linnearin kanssa Väki-kollektiivi, joka kokoaa yhteen naisia piireihin, retriitteihin, luennoille ja koulutuksiin.

Holistisen ja kehollisen koulutukseni inspiroivat ohjaajat

SATU PALOKANGAS (Somatic Movement Therapist and Educator) • 2019 Bartenieff Fundamental Intro

KRYSTYNA KOWALSKI  (Trauma Sensitive Yoga DK) • 2018 Traumasensitiivisen joogan johdanto (TCTSY), traumainformoitu jooga

FLORENCE DEDAME • useita retriittejä vuodesta 2016 eteenpäin

ORIT SEN-GUPTA • 2013-2016 kansainvälinen vijnanajoogaopettajakoulutus, sertifioitu vijnanajoogaopettaja

PHILIPH LOMBARD 2008-2011 Ayurvedisen konsultin assistentti ayurvedisissa työpajoissa, Bar Giora, Israel

DINA BOGER 2009-2011 Iyengarjoogaopettajan henkilökohtaisessa ohjauksessa, Bar Giora, Israel

MIRA ARTZI- PADAN • 2010-2011 Feminiinisen joogan kurssi, Israel

Jossain mielessä tästä kaikki alkoi. Maailmankuvani avautui • 2003 FM kulttuuriantropologi, Helsingin yliopisto